Preloader

LAKTOWASH

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir ve kapsayıcı LAKTOWASH, özellikle kadın ve genç çiftçiler olmak üzere, iş sağlığı açısından çiftçi ve işçi refahını doğrudan etkilemektedir. Kaliteli süt ile çiftlik süt satış fiyatını artırarak, meme ve hayvan sağlığını tehdit eden enfeksiyonlarla ilgili maliyetleri azaltarak ve buna bağlı olarak üretilen süt miktarının da artışı ile çiftçi kazançlarını önemli ölçüde olumlu etkiler. Aynı zamanda daha az su tüketimi sağlar. Süt kalitesi artışı ile gıda israfını çiftlikten sofraya kadar azaltır. Üretim zincirinde emisyonları azaltır – daha az girdi ve kaynak ile daha çok süt ve süt ürünleri üretilir. Rejeneratif kırsal kalkınma ve sağlıklı süt üretimi için model oluşturur.

LAKTOWASH

LAKTOWASH Özellikleri

Sütün temas ettiği tüm yüzeyleri solüsyonla yıkar ve son durulamayı gerçekleştirir.

Özel geliştirilmiş tablet deterjanlar sayesinde hassas kimyasal miktarını uygulamak çok basittir

İyi temizlenen sağım makinasında mastitis ve meme hastalıkları vakalarını önemli ölçüde azaltır.

Sütteki bakteri ve somatik hücre sayısını düşürür..

Güğümü yıkayan aparat her marka mobil sağım makinasına entegre edilebilir

Sütteki somatik hücre sayısını düşürerek LAKTOWASH fermente süt ürünlerinin ürüne dönüşebilirliğini en az %10 artırır, başka deyişle randıman kaybını azaltır.

Manuel sağım makinası yıkama protokolüne göre suyu daha etkin ve az kullanır.

Montaja gerek duymaz, elektrik ve su bağlantısı sağlandığında düğmeye bas, çalıştır.

LAKTOWASH

LAKTOWASH Tanıtım Videoları

LAKTOWASH

LAKTOWASH Etkileri ve Faydaları

LAKTOWASH

İletişim Formu

Daha çok ve temiz süt için bize ulaşın